Donaudeltat

Aktivitetsrapport från Donaudeltat

 

Under våren har vi varit involverade i många olika aktiviteter. Detta har medfört att många personer fått en högre livskvalitet och ett gryende framtidshopp.

De två familjer som vi förmedlat mikrolån till för inköp av var sin ko har under våren fått var sin kalv (kviga). Båda familjerna har nu möjlighet att ge sina barn mjölk samt att sälja mjölk och därmed har familjernas ekonomiska situation förbättrats. De har till fullo fullföljt sina åtaganden om återbetalning av lånen.

 

 

 

 

Två familjer i Chilias Veche har fått var sin get och kan därmed förse sina barn med getmjölk varje dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av familjerna som omfattas av vårt matstödsprogram bor i ett hus byggt helt av lera. Huset är placerat nedanför en brant som också består av lera. Under ett mycket kraftigt regn under försommaren blev huset kraftigt skadat och mer eller mindre otjänligt som bostad. Att huset har jordgolv och familjen består av elva barn och två vuxna gör inte tillvaron enklare.

 

Under försommaren 2016 gick några familjer i Sverige samman och finansierat reparation av huset så att det nu är beboligt igen. Samtidigt gjordes en upprustning av huset så att det inte är jordgolv i huset. Även vattenavledande åtgärder är utförda så att inte samma problem uppstår vid nästa kraftiga regn.

Till olika sjukhus och dispensärer i området har vi levererat sjukhusmaterial av olika slag. Till sjukhuset i Tulcea har vi ordnat så att ingen nyfödd bebis skall behöva sändas hem inlindad i tidningspapper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukhuset har nu fått möjlighet att till fattiga familjer sända med ett startpaket som bland annat innehåller en varm och skön filt.

Till musikskolan i Tulcea har vi förmedlat musikinstrument av olika slag. Bland annat har de fått några fioler av mycket hög kvalitet. När en av lärarna provspelade en av dem fick hon tårar i ögonen. Hon hade aldrig spelat på en så välljudande fiol.

Några fiskare ute i Donaudeltat har fått fisknät. De var innehavare av tillstånd att fiska men saknade ordentliga redskap. Nu är detta avhjälpt.

Mest framgångsrikt under våren har varit distribution av olika fröer och sättlök. Detta tillsammans med plast, som det byggts växthus av, har gjort att flera familjer kunnat producera grönsaker för eget bruk och försäljning och därmed skapat en egen försörjning av familjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution av kläder och skor i de byar där vi är verksamma har inneburit att inga barn behövt stanna hemma från skolan under vintern på grund av kyla och regn.

Detta var en rapport från 2016, men hjälparbetet fortsätter år efter år till behövande i detta oerhört fattiga område.

Jonsered juli 2016

Ingmar Nystås och Margareta Karlsson

Du kan läsa mer om och se fler bilder från Donaudeltat

om du klickar här!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now